whatsapp

Diğer Haberler

 • İzmir Kemalpaşa da Prefabrik Ev..
 • Salihli Prefabrik Firması Evleri..
 • Anahtar Teslim Evi Neden Yapmıyo..
 • Çelik Evlerimizin Avantajları v..
 • Prefabrikte Yapılan Küçük Hat..
 • Hayalet Konteyner ve Prefabrik Ç..
 • Prefabrik Mağdurları Dolandır..
 • PREFABRİK EV ŞOK GERÇEKLER MUT..
 • İZMİRDE MUHTEŞEM HOBİ BAHÇEL..
 • 18 cm Duvar Kalınlığını Pref..
 • PREFABRİKLERDE MALZEME VE FİYAT..
 • AĞIR ÇELİK MALZEMELERDE GALVAN..
 • 45 YILLIK TECRÜBEMİZLE ÇOK ŞE..
 • Prefabrik konut ve konteyner tesl..
 • Büyük deprem riski yüzde 90'ı..
 • Bu prefabrik ev 14 bin TL!DAHA UC..
 • FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAMDA EN..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN MÜŞTERİN..
 • HADİD (demir) SURESİ “Biz dem..
 • İmar Barışında süre 6 ay uza..
 • İKİNCİ EL PREFABRİK KONTEYNER..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN BİLİNMES..
 • Benzer ürünlere göre(tenteler)..
 • Prefabrikte Gerekli Bilgiler..
 • Türkiyeyi Dolaşıyoruz Sunum Se..
 • Konteyner Evler (Yük) Lüks Tasa..
 • Prefabrik Ev Dolandırıcılığ..
 • Prefabrik Ev En Son Çekilmiş Mu..
 • Su Basman Yani Beton Atma Nasıl ..
 • ŞASELİ PLATFORM NASIL BİRŞEYD..
 • BETON EVLERE GÖRE ÇELİK EVLER..
 • Ev Stilleri Teknolojileri..
 • Prefabrik Ev Fiyatlarını Açık..
 • Prefabrik Ev Yapımı (Her Aşama..
 • Prefabrik Ev Yapım Aşamaları N..
 • PREFABRİK EV UZMANI..
 • Prefabrik Ev ile Çelik Ev Farkı..
 • Prefabrik Evlere Ekonomik Kriz Et..
 • Prefabrik Evler ve Beton Evler Ar..
 • 1000 Abone Olmayı Nasıl Başard..
 • SALİHLİ PREFABRİK EV ŞİRKET ..
 • Tır Konteynerı Nasıl Milyonluk..
 • https://www.youtube.com/watch?v=s..
 • Prefabrik Evlerin Maliyet Fiyatla..
 • PREFABRİK EVLERDEKİ SIKINTILAR ..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN NASIL KAR E..
 • İKİNCİ EL PREFABRİK KONTEYNER..
 • PREFABRİK SATIŞLARI NASIL YAPIL..
 • PREFABRİK YAPIMINDA GEREKLİ İZ..
 • PREFABRİK ALACAKLAR İZLE GALVAN..
 • PREFABRİK EV ALACAKLAR MUTLAKA ..
 • KONTEYNER EV ÇOK İLGİNÇ..
 • PREFABRİK EV AĞIR ÇELİK..
 • PREFABRİK EV DEMİR ÇELİK..
 • PREFABRİKLERDEKİ GALVANİZ TENE..
 • PREFABRİKLERDEKİ EN ÖNEMLİ NO..
 • KONTEYNER YAPILARDAKİ SAHTEKARLI..
 • PREFABRİK EV ALACAKLARA ALTIN DE..
 • Prefabrik konut ve konteyner teslimilerinde KDV YÜZDE KAÇTIR?

   
  Sayı: 

  39044742-130-1359

  Tarih: 

  27/08/2013

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

   

   

   

  Sayı

  :

  39044742-130-1359

  27/08/13

  Konu

  :

  Prefabrik konut ve konteyner teslimi.

   

   

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

              -Prefabrik konut ve işyeri ile konut amaçlı kullanılan konteyner imalatı başta olmak üzere çeşitli ürünlerin imalatı ve ticareti ile faaliyetinde bulunduğunuz, söz konusu prefabrik konut veya konteynerin üzerine montajı yapılan zemin betonunun alıcı tarafından yapıldığı,

               -Bu yapılar için bazı belediyelerin "Yapı Ruhsatı" alma zorunluluğunu uygulayıp, münferit olarak bazı belediyelerin de yapı ruhsatı alma zorunluluğu uygulamadan, yapıyı alıcılarla hane halkının birlikte yaptığını kabul ederek "Oturma İzni" vermesi sonucu yapıya elektrik, su, doğalgaz bağlandığı,

               -Zemin betonu, " Yapı Ruhsatı " ve " Oturma İzni "nin satıcı firma ile hiçbir ilişkisi bulunmayıp, bunların tamamen alıcıya ait olduğu,

              -Yapı ruhsatının, prefabrik konutun yalnız taban betonu için değil, konutun tamamı, yani alt betonu ve prefabrik yapının kendisi için verildiği, proje olarak prefabrik konutu imal eden satıcı firmaların projelerinin verildiği ve belediyelerin bu projeleri kabul ettiği, yapı ruhsatlarında, "lüks veya birinci sınıf inşaat" ibaresinin kesinlikle kullanılmadığı,

               -Oturma izni vermek için belediyelerin SGK borcu yoktur belgesi istediği, bu bağlamda firmanızın SGK'dan almış olduğu yazının alıcıya verilmesi sureti ile oturma izninin alınmasının sağlandığı,

               -Prefabrik konutların fabrikalarda üretilip, demonte vaziyette kamyonlarla taşınıp, prefabrik konutun kurulacak olduğu beton zemin üzerine genellikle imalatçı firmalar tarafından monte edildiği,

               -Prefabrik konut amaçlı konteynerin genellikle fabrikalarda üretilen, köşelerine veya üstünde bulunan bir çengel ile kamyonlara yüklenmek suretiyle, mamul halde istenilen herhangi bir yere bırakılmak suretiyle kullanıldığı,

               -Yurt içine satılan prefabrik konutların tahminen % 95'inden fazlasının büyükşehir dışındaki yerlere satıldığı,

               belirtilerek, net alanı 150 m2'nin altındaki prefabrik konut ve konut olarak kullanılmak üzere imal edilen konteyner tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

               KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

               Söz konusu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 11 inci sırasında net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimleri %1 oranında, 150 m2'nin üzerindeki konut teslimleri ile işyeri ve arsa teslimlerinin % 18 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

               Öte yandan, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin eki Kararın 7 nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiş olup,

              Söz konusu Fıkrada, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2 ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değerinin;

              Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranının,

              Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranının, uygulanacağı,

              Aynı Kararın 12/b maddesinde Kararın 7'nci maddesi hükmü yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

  hüküm altına alınmıştır.

              Buna göre; konut niteliği taşımayan, depo, büro, şantiye binası, koğuş ve geçici barınak olarak kullanmaya elverişli prefabrik yapı ve konteyner ile net alanı 150 m2 ve üstü prefabrik konut ve konut olarak kullanılmak üzere imal edilen konteyner teslimlerinde %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

              Öte yandan, net alanı 150 m2' ye kadar olan prefabrik konut ve konut olarak kullanılmak üzere imal edilen konteyner teslimlerinde ise;

              1- Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında yer alan veya ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan ya da yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden önce alınanlar için %1 KDV uygulanması,

              2- Yapı ruhsatının 1/1/2013 tarihinden sonra alınanları için;

              10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değerinin;

              a- Beşyüz Türk Lirasının altında olan konutların tesliminde  %1 oranında KDV uygulanması,

              b- Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 oranında KDV uygulanması,

              c- Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranında KDV uygulanması,

              3-Yapı ruhsatı olmayanlar için ise söz konusu yapıların teslimi Kararname eki listelerde yer almadığından %18 oranında KDV uygulanması,

              gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

   

   

  (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

   


  Sayı: 

  B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995

  Tarih: 

  05/11/2012

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995

  05/11/12

  Konu

  :

  Demonte vaziyette prefabrik yapı tesliminde uygulanacak KDV oranı.

   

   

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından  ...  ne net alanı 150 m2'nin altında, demonte vaziyette prefabrik yapılar teslim edileceği, ancak söz konusu yapıların büro, ofis, depo, şantiye binası, koğuş ve geçici barınak olarak da kullanılabilir özelliği olduğunu belirtip söz konusu prefabriklerin teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

              Katma Değer Vergisi ( KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

              Öte yandan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

              Söz konusu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 11 inci sırası uyarınca net alanı 150m2'ye kadar konut teslimleri %1 oranında KDV ye tabidir.

              Bu çerçevede, firmanız tarafından  ...  nin belirlediği arsalar üzerine monte edilmek suretiyle teslim edilecek net alanı 150 m2'ye kadar prefabrik konutlar %1, 150 m2'nin üzerindekiler ise %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

              Diğer taraftan, bu teslimlerden konut niteliği taşımayan, depo, büro, şantiye binası, koğuş ve geçici barınak olarak kullanmaya elverişli bölümlerin teslimlerine genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

         

   

  (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

   

  Hızlı Menü

 • İzmir Kemalpaşa da Prefabrik Ev..
 • Salihli Prefabrik Firması Evleri..
 • Anahtar Teslim Evi Neden Yapmıyo..
 • Çelik Evlerimizin Avantajları v..
 • Prefabrikte Yapılan Küçük Hat..
 • Hayalet Konteyner ve Prefabrik Ç..
 • Prefabrik Mağdurları Dolandır..
 • PREFABRİK EV ŞOK GERÇEKLER MUT..
 • İZMİRDE MUHTEŞEM HOBİ BAHÇEL..
 • 18 cm Duvar Kalınlığını Pref..
 • PREFABRİKLERDE MALZEME VE FİYAT..
 • AĞIR ÇELİK MALZEMELERDE GALVAN..
 • 45 YILLIK TECRÜBEMİZLE ÇOK ŞE..
 • Prefabrik konut ve konteyner tesl..
 • Büyük deprem riski yüzde 90'ı..
 • Bu prefabrik ev 14 bin TL!DAHA UC..
 • FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAMDA EN..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN MÜŞTERİN..
 • HADİD (demir) SURESİ “Biz dem..
 • İmar Barışında süre 6 ay uza..
 • İKİNCİ EL PREFABRİK KONTEYNER..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN BİLİNMES..
 • Benzer ürünlere göre(tenteler)..
 • Prefabrikte Gerekli Bilgiler..
 • Türkiyeyi Dolaşıyoruz Sunum Se..
 • Konteyner Evler (Yük) Lüks Tasa..
 • Prefabrik Ev Dolandırıcılığ..
 • Prefabrik Ev En Son Çekilmiş Mu..
 • Su Basman Yani Beton Atma Nasıl ..
 • ŞASELİ PLATFORM NASIL BİRŞEYD..
 • BETON EVLERE GÖRE ÇELİK EVLER..
 • Ev Stilleri Teknolojileri..
 • Prefabrik Ev Fiyatlarını Açık..
 • Prefabrik Ev Yapımı (Her Aşama..
 • Prefabrik Ev Yapım Aşamaları N..
 • PREFABRİK EV UZMANI..
 • Prefabrik Ev ile Çelik Ev Farkı..
 • Prefabrik Evlere Ekonomik Kriz Et..
 • Prefabrik Evler ve Beton Evler Ar..
 • 1000 Abone Olmayı Nasıl Başard..
 • SALİHLİ PREFABRİK EV ŞİRKET ..
 • Tır Konteynerı Nasıl Milyonluk..
 • https://www.youtube.com/watch?v=s..
 • Prefabrik Evlerin Maliyet Fiyatla..
 • PREFABRİK EVLERDEKİ SIKINTILAR ..
 • PREFABRİK EV ALIRKEN NASIL KAR E..
 • İKİNCİ EL PREFABRİK KONTEYNER..
 • PREFABRİK SATIŞLARI NASIL YAPIL..
 • PREFABRİK YAPIMINDA GEREKLİ İZ..
 • PREFABRİK ALACAKLAR İZLE GALVAN..
 • PREFABRİK EV ALACAKLAR MUTLAKA ..
 • KONTEYNER EV ÇOK İLGİNÇ..
 • PREFABRİK EV AĞIR ÇELİK..
 • PREFABRİK EV DEMİR ÇELİK..
 • PREFABRİKLERDEKİ GALVANİZ TENE..
 • PREFABRİKLERDEKİ EN ÖNEMLİ NO..
 • KONTEYNER YAPILARDAKİ SAHTEKARLI..
 • PREFABRİK EV ALACAKLARA ALTIN DE..
 • Copyrigt © 2018 Salihli PREFABRİK ®